MGR. PAVEL KRATOCHVÍL

Výuka hry na klavír, zpěvu, sbormistr dětského pěveckého sboru RADOST, skladatel a textař.

 

Je absolventem JAMU. V době studií na této vysoké škole se s úspěchem účastnil několika národních i mezinárodních klavírních soutěží a mistrovských kurzů u renomovaných světových klavíristů. Již během studia spolupracoval jako sólista s českými symfonickými orchestry, mimo jiné i s Filharmonií Brno se kterou uvedl klavírní koncert F dur Georga Gershwina.
Zároveň se věnoval komorní hudbě. Ve spolupráci s předním brněnským violoncellistou Martinem Švajdou koncertoval na významných pódiích celé Evropy. Společně natočili 2 CD. První obsahuje díla R.Schumanna, C. Debussyho a I.Stravinského, druhé s názvem Francouzské sonáty se skladbami C. Francka a F. Poulenca.
V současné době se plně věnuje pedagogické činnosti a to jak na JAMU, tak v Hudebním ateliéru.
Součástí jeho činnosti je i tvorba skladatelská. Je autorem mnoha instruktivní skladeb pro klavír, flétnu, klarinet či komorní soubor.
Velká část jeho tvorby je věnována také písním pro dětské sbory.
Spolupracuje s hudebním nakladatelstvím eNOTY.eu.